• Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Kategorija: Što je novo?

21.09.2017.

Ugrađena je mogućnost elektronskog vođenja građevinskog dnevnika. Sada je moguće iz bilo kojeg troškovnika kreirati obrazac u PDF formatu Na gradilištu ili bilo gdje može se voditi građevinski dnevnik popunjavanjem obrasca u PDF formatu.Pritom će se ponavljajući podaci (izvođač, investitor, objekt) popunjavati automatski, a postoji i mogućnost kopiranja kompletnog prethodnog...

20.04.2017.

Ugrađena dodatna poboljšanja pri izradi građevinske knjige.Sada je moguće: eksportirati troškovnik u html format na gradilištu na mobitelu ili tabletu unijeti dokaznice za građevinsku knjigu ili na gradilištu na PC-računalu kroz web aplikaciju unijeti dokaznice za građevinsku knjigu importirati dokaznice u izvorni troškovnik i imati gotovu situaciju Preporučamo pročitati Prilagodba...

12.04.2017.

Proširen i poboljšan eksport u XLSX i import iz XLSX formata: Eksport u XLSX sada može biti sa ugrađenim formulama (matematika radi i u excelu) Formule u XLSX mogu biti vidljive ili skrivene XLSX dokument se može zaključati lozinkom (dozvoljava unos cijena, ali ne dozvoljava izmjenu opisa) Iz prethodno eksportiranog...

04.04.2017.

Ugrađena nova kategorija stavke: Međustavka. Po strukturi je slična analizi cijene, ali sve je vidljivo u troškovniku. Naći će primjenu u slučajevima kad se kreira neka složena stavka od više manjih stavaka, a da se obračun u troškovniku vrši po kompletu osnovne stavke. Npr. U elektro radovima: Razvodni ormar po...

16.01.2017.

Građevinska knjiga Građevinska knjiga sada se može raditi kumulativno (pri otvaranju svake nove situacije, sve prethodne dokaznice se donose i nastavlja se obračun) Iz građevinske knjige u situaciju sada se može prenositi samo dio količine u postotku (npr. ako ste obračunali sve, a dogovorili se s naručiteljem da fakturirate samo...