• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Adriakod podrška na daljinu

Korisnici kojima je potrebna pomoć mogu nam se javiti telefonom, e-mailom ili osobno. Ako je potrebno, možemo se izdaleka spojiti na Vaše računalo, pomoći u korištenju ili eventualno riješiti neki problem. Za tu svrhu potrebno je da korisnik preuzme slijedeći program:
 • ‘Save this program to disk’
 • ili ‘Save target as…’
 • ili ‘Spremi vezu kao…’
 • odaberite lokaciju (najjednostavnije ‘Desktop’)
 • ovisno o Vašem sustavu, moguće je da pretraživač izbaci još neko upozorenje. Ako je tako, potvrdite da ipak želite snimiti i zadržati taj file (što se sigurnosti tiče, u program se možete pouzdati).
Sada imate file koji omogućuje daljinsku podršku za ADRIAKOD SOFTWARE. Daljinska podrška je moguća isključivo kad je pokrenut program TeamViewerQS.exe, a pokretanje programa radite isključivo u dogovoru s adriakod podrškom! Važno je napomenuti:
 • Kad je program TeamViewerQS.exe pokrenut, uvijek ga možete zaustaviti klikom na TeamViewer ikonu (na ekranu dolje desno) i zatim odaberite: ‘X’. Time se automatski isključuje i daljinska podrška!
 • Program se ne instalira, radi samo kad ga pokrenete i nestaje kad ga zatvorite.
 • Alternativni link za preuzimanje je ovdje
 • Alternativni link za online prezentaciju po prethodnom dogovoru je ovdje