• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Razni dokumenti – dopisi, ugovori…

Dokumenti podatkovnog karaktera:

Svaki dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati, sve kao što je opisano pod naslovom Editor dokumenata. Obzirom se u troškovnici mogu kreirati sa potpuno slobodnim opisima, u obliku troškovnika možete kreirati i razne druge dokumente:

 • Narudžbenice
 • Predračune
 • Razne evidencije

A da pritom imate automatsku matematičku obradu i mogućnost grupiranja stavaka kao i kod troškovnika.

Dokumenti tekstualnog tipa:

Obzirom na svojstvo troškovnika da se podaci i tekst mogu slobodno miješati, program će tolerirati da u dokumentu, osim teksta, nema ni jedne stavke. To svojstvo omogućuje Vam da program koristite i za kreiranje:

 • Dopisa
 • Ugovora
 • Raznih bilješki

Obzirom na lakoću i mogućnosti stilskog oblikovanja, dokument izrađen programom AdriaKOD svojim izgledom neće se postidjeti ni pred programima specijaliziranim za obradu teksta.

Primjer narudžbenice

Razni dokumenti

U oblikovanju ostalih dokumenata primjenjuje se sve što vrijedi i za troškovnike.