• Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Građevinski dnevnik

Sukladno Pravilniku (NN 111/14 i 107/15) sada se i građevinski dnevnik može voditi u elektroničkom obliku. Stoga korisnici programa adriakod mogu kreirati obrazac građevinskog dnevnika u PDF formatu i zatim popunjavati isti u PDF pregledniku – dovoljan je Adobe Acrobat Reader (besplatan je, postoji na gotovo svakom računalu, a postoje i verzije za android, ios, linux).

Čak i ako niste korisnik programa Adriakod…

 • Možemo kreirati Građevinski dnevnik u PDF formatu prilagođen Vama (već od 100 kn + PDV za jedan objekt do 500 kn + PDV za sve Vaše objekte). Pritom će se ponavljajući podaci (izvođač, investitor, objekt) popunjavati automatski, a postoji i mogućnost kopiranja kompletnog prethodnog dana (korisno npr. ako se isti radovi izvode više dana) ili djelomičnog copy/paste kopiranje opisa stavaka u dnevnik i sl.
Građevinski dnevnik u PDF formatu

Kako građevinski dnevnik u PDF-u funkcionira…