• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Verzije programa

Distribucija po opcijama

Do nedavno, program je bio na raspolaganju u paketu. U skladu s prilikama, uveli smo novi način distribucije programa – opcija po opcija. To Vam omogućuje da:
 • kupite samo jednu opciju, ili složite svoj set opcija koje Vam trebaju (cijena opcije je 100 Eura (753.04 kn) > vidjeti cjenik)
 • možete kupiti prvu opciju, a kasnije dokupiti drugu, treću, itd.
 • kupnjom samo jedne, ili nekoliko opcija, dobijate na uvid druge opcije programa u demo-modu i kompletan sustav pomoći
 • ostvarite uštedu i istovremeno odgodite plaćanje kompletnog programa
Na taj način, najskromniji mogu kupiti samo opciju Troškovnici i imati napredni WYSIWYG editor dokumenata s automatskim numeriranjem, rekapituliranjem, ažuriranjem umnožaka i zbrojeva, promjenom cijena u postotku ili s koeficijentom, sakrivanjem cijena, iznosa, mogućnošću tekstualne dorade, automatskog obračuna PDV-a, unosa logotipa, adresiranjem, itd. A moguće je kreiranje i drugih dokumenata: narudžbenica, putnih naloga, dopisa… Ako pak netko želi samo moderne norme, dovoljna mu je opcija Analize kojom dobija mogućnost korištenja cca 3000 analiza što podrazumijeva: uvid na ekranu, korekciju, promjenu faktora, tekstualnu doradu, dodavanje logotipa, print, itd. (npr. u dokazivanju naknadnih radova). Korisnici obje opcije, Troškovnici i Analize, imaju dodatne mogućnosti – izradu troškovnika po metodi drag and drop (uzmi i spusti) sa automatskom kalkulacijom cijena i prijenosom opisa iz baze u troškovnik, mogućnost naknadne kalkulacije, rekalkulacije troškovnika, itd. Ako pak opcijama Troškovnici i Analize dodate treću, Izvadak resursa, onda iz svakog kalkuliranog troškovnika, na klik dobijate izvadak rada, materijala, strojeva, itd. I to za jednu stavku, dio troškovnika ili cijeli troškovnik. Operativce će vjerojatno najviše zanimati opcija Građevinska knjiga. Ona zahtjeva istovremeno licenciranu opciju Troškovnici, ali i omogućuje automatski prijenos opisa, jedinice, količine, cijene iz troškovnika u glavu građevinske knjige, jednostavan unos složenih matematičkih izraza koje program automatski oblikuje i računa, a sumu automatski proslijeđuje u troškovnik. Naravno da se i ovaj dokument može obrađivati tekstualno, printati, i sl. Iako je račune i situacije moguće pisati u obliku osnovnog troškovnika, napredniji korisnici posegnut će za dodatnim opcijama: Računi i Situacije koji omogućuju držanje cijelog objekta u istom file-u i automatiziraju izradu situacija (prijenos elemenata prethodne u tekuću situaciju). A korisnici koji žele mogućnost importa troškovnika iz *.DOC, *.XLS, ili *.TXT formata (ili exporta), dokupit će opciju Import i export dokumenata. Itd. (detaljnije u cjeniku).
Iako je program jednostavan za korištenje, u program je ugrađen i:
…koji korisniku omogućuju da što lakše upozna program. Stari način distribucije u paketu zadržali smo jer on i dalje ima neke prednosti. Opširnije u priloženom cjeniku.