• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Verzije po sadržaju

PAKETI START

Paketi START su dobar izbor za korisnike koji žele funkcionalnost u jednom segmentu struke, uz maksimalnu uštedu pri nabavi programa.

 • START1: namijenjen je projektantima i sadrži 6 ključnih opcija za izradu projektantskih i drugih troškovnika
 • START2: prilagođen je izvođačima radova i sadrži 6 najvažnijih opcija potrebnih za izradu gradilišnih obračuna: građevinske knjige, računa, privremenih i okončanih situacija…
 • START3: kreiran je za kalkulante i djelatnike pripreme rada i sadrži sve bitne opcije za izradu jednostavnih i složenih kalkulacija…
 • START4: kreiran je za investitore i naručitelje koji prikupljaju ponude od izvođača ili podizvođača/kooperanata i sadrži sve bitne opcije za izradu ponudbenih troškovnika, prikupljanje i usporedbu ponuda…

Detaljnije o paketima START pogledajte u cjeniku.


PAKET OPTIMAL

Paket OPTIMAL je dobar izbor za korisnike koji žele funkcionalnost u svim važnijim tehničkim segmentima građevinske struke. Zbog fleksibilnosti i širokog izbora opcija našao je primjenu u:

 • građevinskoj operativi
 • projektiranju
 • investiranju
 • uredima ovlaštenih inženjera i arhitekata
 • uredima sudskih vještaka
 • …i u drugim strukama

Detaljnije o paketu OPTIMAL pogledajte u cjeniku.


PAKET PLUS

Paket PLUS je proširena verzija paketa OPTIMAL. Zbog fleksibilnosti i širokog izbora opcija našao je primjenu u:

 • građevinskoj operativi
 • projektiranju
 • investiranju
 • osiguravajućim društvima
 • uredima ovlaštenih inženjera i arhitekata
 • uredima sudskih vještaka
 • …i u drugim strukama

Detaljnije o paketu PLUS pogledajte u cjeniku.


PAKET PRO

Paket PRO namijenjen je građevinskoj operativi jer prati poslovanje od ponude do dovršenja objekta i okončane situacije. Namijenjen je:

 • kalkulantima za izradu kalkulacija
 • tehničkom osoblju na gradilištu za izradu gradilišnih obračuna: građevinske knjige, računa, privremenih i okončanih situacija, evidenciju stvarnog utroška rada, materijala i drugih resursa…
 • managerskoj strukturi, od direktora do šefa gradilišta, jer omogućuje praćenje rezultata objekta, daje usporedbu normirano/utrošeno, signalizira razlike, otkriva uzroke razlika i pomaže u suzbijanju negativnih pojava (neopravdano veliki utrošak rada, materijala i sl.).

Detaljnije o paketu PRO pogledajte u cjeniku.


PAKET GLOBAL

Paket GLOBAL sadrži sve opcije paketa PRO, s dodatkom materijalnog knjigovodstva.

Namjena je kao i kod paketa PRO, uz dodatak opcija materijalnog poslovanja:
 • Primitak materijala i drugih resursa, uz mogućnost direktnog zaduženja objekta, radnika, stroja
 • Obračun utroška materijala i drugih resursa, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
 • Prijenos materijala i drugih resursa sa objekta na objekt, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
 • Otpis materijala i drugih resursa sa objekta na objekt, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
 • Uvid u tijek materijala i drugih resursa od nabave do utroška
 • Uvid u zalihe materijala i drugih resursa ukupno i po objektu, radniku, stroju…

Detaljnije o paketu GLOBAL pogledajte u cjeniku.


Svi paketi…

 • Koriste isti WYSIWYG editor, drag and drop, import i export podataka, clipboard
 • Garantiraju punu kompatibilnost svih opcija jer koriste istu bazu podataka
 • Omogućuju korištenje iskustvenih cijena u kalkulaciji, normi pri obračunu utroška resursa, itd.
 • Nude visok stupanj automatizacije poslovanja, ali uz veliku slobodu pri oblikovanju dokumenata
 • Daju mnogo korisnih izvještaja i svi se, bez posebnih programa, mogu exportirati u pdf, većina i sa bookmark strukturom
 • Funkcioniraju kao jedan program

Nabaviti ih možete i parcijalno, po cijenama iz cjenika. A ako ste korisnik neke od ranijih verzija naših programa imate posebne pogodnosti pri nabavi.Verzije prema načinu rada

Lokalna – jednokorisnička verzija

Obuhvaća pravo korištenja na jednom računalu. Namijenjena je manjim firmama kojima je to dovoljno. Svaka dodatna jednokorisnička licenca može se nabaviti uz značajan popust.

Mrežna – višekorisnička verzija

Obuhvaća instalaciju serverske komponente i centralne baze podataka na serveru, uz mogućnost pokretanja programa na umreženim stanicama. Svaka dodatna licenca za dodatnu radnu stanicu može se nabaviti uz značajan popust.