• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Analize cijena

Baza podataka sadrži predložene gotove analize cijena. Kreiranjem ili obradom neke analize, zapravo kreirate dokument, koji odmah možete isprintati, kao što je opisano pod naslovom Editor dokumenata. Istovremeno, elementi analize pamte se u bazu podataka i utječu na kalkulaciju.

Elementi svake analize mogu biti:

 • Rad
 • Materijal
 • Strojevi
 • Prijevozi
 • Ostalo
 • Bilo koja druga analiza, što omogućuje neograničenu dubinu kalkulacije.

Analiza cijene prilagođava se odabranom načinu kalkulacije, pa se resursi analize mogu ignorirati ili množiti s korektivnim faktorom, ovisno o tome što ste odabrali u načinu kalkulacije.

Nakon promjene cijene bilo kojeg resursa, ili načina kalkulacije, to se reflektira automatski u svim analizama.

Pozivom analize iz nekog troškovnika, ta se analiza preslikava u troškovnik. Naknadna izmjena te analize unutar troškovnika na bazu podataka nema više utjecaja. Na taj način baza podataka uvijek ostaje u podrazumijevanom stanju, a korekcije se vrše i pamte za svaki objekt zasebno unutar troškovnika.

Izgled analize

Analiza cijene


Ovako izgleda analiza cijene u obradi: kad dodajete resurse, brišete, ispravljate, uvijek je vidljiv iznos analize.

A ako Vam zatreba…


Analiza cijene formatirana


…za minutu toj analizi možete dodati logotip, adresu, promijeniti stil, dodati mjesto, datum, opis, napomene i isprintati je.
Dakle, istovremeno ste obradili i dokumentirali analizu cijene.