• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Koncepcija programa

Polazeći od činjenice da su svi poslovni događaji međusobno povezani, program ih bilježi i osigurava međusobno razumijevanje svih parametara i primjenu istih u različite svrhe. Funkcionira na principu dokumenata kao uzroka poslovnih promjena, pa se izradom jednog dokumenta automatski ažuriraju i svi posljedični dokumenti i izvješća.

Program omogućava brzu, laku i točnu izradu analiza cijena uz mogućnost da bilo koji element analize prilagodite trenutnoj situaciji. Za sve elemente analize ugrađen je korektivni faktor za brzu rekalkulaciju svih ili samo odabranih cijena.

Korištenjem baze podataka olakšana je izrada troškovnika svih oblika: projektanktskih, ponudbenih, ugovornih, kooperantskih troškovnika, situacija, računa, sa automatskim ažuriranjem svih umnožaka, zbrojeva, rekapitulacija i automatskom vezom zadnje situacije na prethodnu.

Uključi i radi

Program se isporučuje na USB-sticku i radi po principu “uključi i radi”. Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije. Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Program je jednostavan za korištenje

 • Način rada sličan office programima
 • Funkcionira kroz izradu dokumenata
 • Automatsko ažuriranje vrijednosti
 • Metoda drag and drop (uzmi i spusti)
 • Baza podataka sa analizama cijena
 • Import i export u xls, doc, html, pdf…
 • Export u pdf sa bookmark strukturom
 • Sustav pomoći vezan na kontekst

Preduvjeti za rad programa

Program ne zahtijeva posebne uvjete i za najjednostavniji rad uglavnom je dovoljno uštekati USB stick u bilo koji kompjuter i pokrenuti program – bez posebne instalacije. Za mrežni rad potrebno je nešto više, ali ne mnogo više…

Program je samostalni exe-program i za pokretanje mu je dovoljan samo jedan od navedenih operativnih sistema:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Moguće je pokretanje i na starijim Windowsima (bez nekih naprednih opcija)

Tradicija

Autor programa i voditelj projekta Zvonimir Dodlek, građevinar je po obrazovanju i praktičar po svjetonazoru. Ima višegodišnje iskustvo u građevinskoj operativi, i višegodišnje iskustvo u pisanju programa za graditelje.

Program je u funkciji od 1990-tih, izlagan je u više navrata na Zagrebačkom velesajmu – Sajmu graditeljstva i već godinama se uspješno koristio u mnogim tvrtkama u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Omogućio nam je da steknemo dragocjena iskustva, skupimo Vaše sugestije i napravimo mnogo bolji, jači, efektniji, prilagodljiviji i jednostavniji za korištenje: ADRIAKOD SOFTWARE.