• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Neke opcije dostupne i na mobilnim uređajima

S obzirom da su tableti i smartphoni postali nezaobilazni u svakodnevnom životu, neke opcije učinili smo dostupnima i na tim uređajima. Stoga korisnici koji:
 • koriste naš server (to mogu svi korisnici dok im traje pretplata na nove verzije ili je produže)
 • imaju bilo koji smartphone (iPhone, Samsung, LG, itd.) sa internet vezom
 • ili bilo koji tablet (iPad, Samsung, itd.) sa internet vezom
adriakod software sada i na gadgetima

…mogu koristiti mobilne opcije:

Troškovnik

Građevinska knjiga

Zajednički telefonski imenik

 • sa automatskim pozivanjem brojeva
 • koji je inače dio baze programa adriakod i kojeg može ažurirati Vaša tajnica na računalu u uredu
 • dakle, unutar tvrtke možete imati samo jedan telefonski imenik dostupan na svim računalima, tabletima i smartphonima

Radna lista – šihterica

 • podaci se mogu pregledavati ili unositi na smartphonu na gradilištu
 • odmah su vidljivi u centralnoj bazi podataka

…a uskoro i opcija Dokumentator i opcija Asistent

 • koji će bilježiti bitne stvari na gradilištu (ili na sastanku sa poslovnim partnerom)
 • ili raditi natuknice stavaka sa dokaznicom mjera koji se automatski preslikavaju u centralnu bazu – “predtroškovnike” – i zatim ih u uredu na desktop računalu samo doraditi u prave troškovnike
 • ili snimiti neki bitan detalj ili dokument na gradilištu i na klik ga poslati u centralnu bazu gdje je na raspolagnju na klasičnom računalu i drugim korisnicima
 • ili bilo gdje moći ostvariti uvid u neki cjenik, analizu cijene, ili dokument
Napomena:
 • Mobilne opcije provjereno rade na operativnim sustavima iOS i Android
 • Nema zapreka da rade i na drugim operativnim sustavima uz uvjet da gadget ima internet vezu i web pretraživač sa javascript podrškom (zasad nije testirano)
 • Osnovni program adriakod sa svim opcijama i dalje se pokreće na Windows računalima, desktop ili prijenosnim, sa hard-diska i USB-sticka sa svim blagodatima velikog ekrana i velike brzine.