• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Stilovi sučelja

Sučelje programa ovisno je o verziji Windowsa, ali je i dodatno prilagodljivo kroz:

 • Toolbar uz mogućnost izbora nekoliko stilova ikona
 • Grafički meni uz mogućnost izbora nekoliko stilova
 • Suvremeni izgled pomoćnih prozora i poruka u programu uz mogućnost izbora nekoliko stilova
 • Sustav pomoći uz mogućnost pretraživanja tema

Stilovi dokumenata

Izborom Sheme dokumenta, definira se podrazumijevani stil. Naknadno možete mijenjati:

 • Font: familiju, stil, boju, veličinu…
 • Okvir: debljinu, boju, uključen/isključen…
 • Sjenčanje: boju, uključeno/isključeno

I to cijelom dokumentu ili djelomično. A ako to želite, jednim klikom možete kopirati odabrani stil u sve druge stavke dokumenta.

Žuta shema

Žuta shema

Svakom tipu dokumenta možete odabrati shemu boja.


Plava shema

Plava shemaZelena shema

Zelena shema


Siva shema

Siva shema


Crna shema

Crna shema


Bijela shema

Bijela shema