• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Troškovnik

Kod izrade troškovnika sve matematičke i druge vezane vrijednosti se automatski ažuriraju. Svaka stavka ili podstavka troškovnika u pozadini može imati kalkulaciju cijene, ali program dopušta da cijenu jednostavno upišete, bez ikakve kalkulacije. Kalkulirati možete sve: od najjednostavnijih stavaka, do najsloženijh stavaka tipa “Gradnja kuće – kom 1,00“, tako da kalkulaciju jedne stavke čini praktično neograničen broj analiza. Kalkulaciju možete ignorirati, tako da sve cijene i količine, ili samo odabrane, možete mijenjati u postotku, ili svoditi na nulu. Pojedine elemente ili dijelove troškovnika možete učiniti nevidljivim, i na taj način koristiti troškovnik u različite svrhe.
Troškovnik možete tekstualno dorađivati, adresirati, dodati Vaš logotip, mjesto i datum, mijenjati stil i sve ostalo opisano pod naslovom Editor dokumenata. Stavke troškovnika možete grupirati u više nivoe, Vrste radova, više vrsta u Grupe radova, itd. A kad za to postoje uvjeti, program automatski generira rekapitulacije i održava ih ažurnima – bez obzira na dubinu usložnjavanja.
Troškovnik možete kreirati na neki od, ili kombinacijom slijedećih načina:
 • Metodom drag and drop iz baze podataka, sa automatskom kalkulacijom cijena.
 • Unosom sa tastature bez kalkulacije cijene, ili sa naknadnom kalkulacijom cijena.
 • Iz menija bez kalkulacije cijene, ili sa naknadnom kalkulacijom cijena.
 • Klikom na gumbić bez kalkulacije cijene, ili sa naknadnom kalkulacijom cijena.
 • Iz drugih programa preko clipboard-a
 • Importom iz XLS i XLSX formata
 • Importom iz DOC i DOCX formata
 • Importom iz TXT formata
 • Importom iz starih DOS-MAG troškovnika
 • Skeniranjem troškovnika
 • Automatskim generiranjem troškovnika iz projekta nacrtanog ACAD-BAU programom
 • …u razvoju je još nekoliko načina importa troškovnika…
Iz svakog se kalkuliranog troškovnika bez ikakvog daljnjeg zahvata može izlistati:
 • Izvadak rada
 • Izvadak materijala
 • Izvadak strojeva
 • Izvadak prijevoza
 • Izvadak ostalih troškova
 • Procjena roka izvedbe
 • Procjena rezultata
 • Dokumentiranje normativa, kalkulacija, cjenika…
 • RUC kalkulacija
 • itd.
Permanetno se razvijaju i drugi izvještaji – i po sugestijama korisnika…