• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Građevinska knjiga

List građevinske knjige u smislu programa također predstavlja dokument, koji možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati, sve kao što je opisano pod naslovom Editor dokumenata

Listove građevinske knjige možete kreirati na više načina:

 • Za manje zahtjevne korisnike, za svaku stavku troškovnika, program će iscrtati list građevinske knjige na praznom papiru sa opisom stavke u glavi.
 • Zahtjevniji korisnici mogu napraviti kompletnu dokaznicu uz automatsko ažuriranje vrijednosti i pritom, po potrebi, koristiti i složene matematičke formule. Po završetku, klik miša dovoljan je da se količina iz dokaznice prenese u situaciju.
 • Još zahtjevniji korisnici mogu napraviti dokaznice kroz web aplikaciju na računalu ili na mobitelu ili tabletu, importirati je u izvorni troškovnik i na klik izlistati gotove listove građevinske knjige i situaciju.
 • Po potrebi, građevinskoj knjizi se može dodati crtež ili fotografija ili doraditi opisno
 • Napredniji korisnici mogu koristi macro procedure, kojima se rad na učestalim tipovima dokaznica koje se ponavljaju može drastično ubrzati.
 • Kad su svi listovi građevinske knjige gotovi, automatski je gotova i situacija, te se u paketu ili pojedinačno, sa ili bez situacije, mogu isprintati ili eksportirati u PDF sa bookmark strukturom (primjer dokumenta sa listovima građevinske knjige u PDF-u).

Konačan izgled građevinske knjige

Građevinska knjiga
Izgled građevinske knjige može biti kao što ste navikli na tiskanim obrascima, sa mogućnošću dodavanja logotipa, opisa, napomena, crteža ili fotografija.

Izgled građevinske knjige tijekom rada

Građevinska knjiga u radu
Tijekom obrade list građevinske knjige sadrži jasne čelije za unos formula, za automatski izračun, kao i za unos opisnih dijelova
Dokaznica mjera
Za minutu tom listu možete dodati logotip, adresu, promijeniti naslov, stil, dodati mjesto, datum, opis, napomene i isprintati npr. dokaznicu mjera.