• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Izrada računa na temelju troškovnika

Račun po svojoj prirodi predstavlja troškovnik i sve što je opisano pod naslovom Troškovnik, vrijedi i za račune. Razlika je u tome što za račune program automatski vrši obračun poreza na dodanu vrijednost (ako ste obveznik PDV-a) ili ubacuje klauzulu o prijenosu PDV-a na naručitelja (ako postoji takva obveza) te mora imati sve elemente da zadovolji propisanu fiskalnu formu.

Izgled računa

Račun


Račun se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu. Jednostavniji tipovi računa mogu se izdavati sa integriranim troškovnikom…


Račun


…a složeniji tipovi računa mogu se izdavati sa izdvojenim i priloženim troškovnikom.

U oba slučaja PDV će se uredno obračunati ili ubaciti klauzula o prijenosu PDV-a na naručitelja (ako postoji takva obveza)…


Korisnici paketa PLUS i GLOBAL (ili pojedinačne opcije “Izvod žiro računa”) imaju i mogućnost kontrole naplate izdanih računa.
Opširnije u tutorijalu korak po korak…