• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.
+Prvi koraci
Za rad s programom dovoljno je upoznati osnovne opcije. A način rada je vrlo sličan office programima i prilagodba je jednostavna.

Dakle, može se početi od izrade troškovnika kao u wordu ili excelu i imati automatsko kreiranje rekapitulacija i ažuriranje svih vrijednosti.
+Napredno korištenje
Kad prvi koraci postanu rutina, troškovnik se lako prelije u listove građevinske knjige, koriste automatizirane dokaznice, koje opet automatski napune situaciju količinama.

Oni koji žele preciznije cijene mogu kalkulirati ili raditi samo analize cijena za dokazivanje naknadnih radova.

Najzahtjevniji vrlo brzo dođu do faze da imaju kontrolu nad poslovanjem i uvijek znaju ažurno stanje svakog objekta.
+Posebne namjene programa
Korisnici koji se bave specijaliziranim djelatnostima mogu primjeniti program u mnogim situacijama.

Osiguravatelji, procjenitelji, sudski vještaci za dokazivanje vrijednosti objekata ili radova.

Učenici i studenti pri izradi maturalnih, seminarskih ili diplomskih radova.
+Uvijek može još bolje…
Program se stalno razvija i prilagođava novim tehnologijama i potrebama korisnika.

Mnoge opcije programa razvijene su upravo prema prijedlozima korisnika, na to smo posebno ponosni i na tome mislimo ustrajati.

Javite nam se!

U skladu s okolnostima, na raspolaganju smo za online prezentaciju, detaljnije informacije i sve što je potrebno za upoznavanje mogućnosti programa.

Korisnicima programa smo na raspolaganju za pomoć pri radu, prijelaz na jače pakete ili samo na nove verzije postojećih. I otvoreni smo za prijedloge…

home.3

Izdvojeni klijenti