• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Export troškovnika u PDF format

…sa mogućim unosom cijena i/ili količina

Procedura je ovakva:

 • Za PDF dokumente je potreban samo Adobe Acrobat Reader (verzija 11 ili viša) koji je besplatan i imaju ga praktično svi. Ako ga slučajno nemate možete ga skinuti ovdje.
Unos cijena u PDF Readeru
 • Naručitelj u programu adriakod napravi predložak ponude (otprilike ovako: Primjer ponude)
 • Zatim exportira tu ponudu u PDF i odobrava mogućnost unosa cijena i/ili količina, (npr. Primjer prazne ponude) i pošalje je e-mailom svim ponuđačima
 • Ponuđač otvara ponudu u Adobe Readeru, popunjava cijene (sa uključenom matematikom i ažuriranim iznosima!), otprilike ovako: Primjer popunjene ponude i zatim klikne:
  • “E-mail” čime cijene šalje naručitelju digitalno
  • “Print” čime isprinta ponudu, potpiše je i investitoru priloži papirnato
 • Naručitelj primljene ponude (primljene e-mailom od svih ponuđača) jednostavno importira na klik (npr. Primjer importiranih ponuda)
 • ili željenu stavku pregleda detaljnije (npr. Primjer analize jedne stavke usporedbom svih ponuda)

Ovako exportirani troškovnici imaju slijedeće karakteristike:

 • Opisi stavaka, napomene i općenito sadržaj dokumenta se ne može mijenjati
 • Mogu se unositi cijene (i/ili količine), a iznosi i rekapitulacije se automatski ažuriraju
 • Dokumenti se mogu snimiti, printati, slati…

Opisanu proceduru mogu koristiti investitori ili izvođači za prikupljanje ponuda od kooperanata/podizvođača.

Ova opcija može biti korisna i projektantima. Jer, ako ste projektant, od sada možete isporučivati troškovnike u PDF-u sa mogućnošću unosa cijena u PDF pregledniku, što može biti interesantno investitorima. Posebno za natječaje i u javnoj nabavi gdje je PDF format postao standard.

VAŽNO

 • Ova opcija dio je opcije KLIJENT NIVO i koristiti je mogu korisnici paketa START4, OPTIMAL, PLUS, PRO i GLOBAL.
 • Kao PDF preglednik, preporuka je koristiti Adobe Acrobat Reader 11. Jer ako se koristi neki drugi PDF preglednik, moguće je da on ne podržava Javascript (ili sve potrebne procedure) i možda nećete moći izvesti sve potrebne operacije.