• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Konverzija iz HRK u EUR

 

Sada su u programu adriakod dostupne i opcije za konverziju valute iz HRK u EUR. Prijelaz na EUR provodi se u 4 koraka:

euro


Korak 1: Preuzmite novu verziju programa

Možete je skinuti iz samog programa adriakod:

 • Zatvorite sve dokumente
 • Kliknite MENI: Program > Nova verzija programa
 • Potvrdite namjeru i slijedite upute na ekranu

Nakon instalacije aktivirat će Vam se sve nove opcije koje su dio Vašeg paketa, a koje su nastale prije isteka Vaše pretplate na nove verzije. Datum isteka možete provjeriti tako da kliknete MENI: Program > O programu i pročitajte Vaš datum do kojeg Vam pretplata vrijedi. 

Ako Vam je pretplata na nove verzije istekla prije 30.09.2022. konverzija u EURO Vam se neće uključiti. 

Ako ste pak među korisnicima mrežne verzije, preporučamo da nas prije skidanja kontaktirate zbog mogućih specifičnosti.


Korak 2: Konverzija baze podataka u EUR

 • Dovršite sve kalkulacije koje trebate dovršiti u kunama
 • Zatvorite sve dokumente
 • Kliknite MENI: Dokument > Konvertiraj u EUR
 • Nakon Vaše potvrde, program će konvertirati cijelu bazu podataka u EUR

VAŽNO:

 • Konverzija baze podataka nema nikakvog utjecaja na stare dokumente, a podrazumijevana valuta za nove dokumente postaje EUR.
 • Konverzija baze podataka pretvara u EUR kalkulativne cijene svih resursa i nema nikakvog utjecaja na knjiženja (URA-Primke, Utrošnice, Interne račune, itd.)
 • U mrežnoj verziju programa, dovoljno je da jedan korisnik provede konverziju baze podataka. Ostali je odmah vide konvertiranu.

Pogledajte video tutorijal: Konverzija baze podataka u Euro

 

Korak 3: Konverzija dokumenata u EUR

Konverzija dokumenata vrši se pojedinačno za svaki dokument:

 • Otvorite dokument
 • Dovršite sve što trebate dovršiti u kunama
 • Otvorite zadnju situaciju koju ste izdali u kunama
 • Kliknite MENI: Dokument > Konvertiraj u EUR
 • Program će konvertirati dokument u EUR i automatski snimiti isti u dvije varijante tako da postojećem imenu na kraju doda oznaku HRK ili EUR

Nakon konverzije:

 • Za izdavanje budućih novih situacija koristite isključivo dokument kojem je primarna valuta EUR (ime dokumenta završava sa EUR)
 • Dokumente čije ime završava sa HRK otvarajte samo ako želite što pogledati unatrag (oni su praktično arhiva)
 • EUR postaje primarna valuta, a sekundarna valuta HRK i sukladno tome dvojno iskazane cijene će biti u HRK (obaveza do kraja 2023.

VAŽNO:

 • Konverzija dokumenta nema nikakvog utjecaja na druge dokumente niti na bazu podataka.
 • Nove dokumente koje od početka kreirate u EUR-ima radite na isti način kao i ranije u kunama i slobodno im zadajte imena kakva želite

Pogledajte video tutorijale: Konverzija dokumenata u Euro i Dvojno iskazivanje cijena.

 

Korak 4: Arhiviranje knjiženja prethodnih poslovnih godina u HRK

Ako ste korisnik paketa PRO ili GLOBAL i koristite opcije knjiženja, slijedite korake:

 • Paralelno možete knjižiti u HRK za 2022. i u EUR za 2023. godinu (program automatski postavlja valutu prema odabranoj godini)
 • Dovršite sve što trebate dovršiti u HRK zaključno sa 2022. godinom
 • Zatvorite sve dokumente
 • Kliknite MENI: Program > Arhiviraj… (ova opcija zasad nije dostupna – bit će na raspolaganju do kraja siječnja kad se uvjerimo da su sve druge konverzije uspješno provedene)

Nakon arhiviranja:

 • Prethodne godine zaključno sa 2022. će se arhivirati u HRK da se sačuva originalno stanje knjiženja
 • Prihodi i Troškovi po objektima će se u aktivnoj bazi konvertirati u EUR tako da rezultat po objektima i druge opcije mogu realno prikazati pokazatelje (prihode, troškove, rezultate i sl.) u EUR. I to za sve objekte: za one koji su započeti u HRK, a dovršeni u EUR, ali i za objekte koji kompletno izvedeni u HRK. Bilo da su trajali više godina, ili izvedeni u jednoj godini.

VAŽNO: Arhiviranje poslovnih godina nema nikakvog utjecaja na dokumente, niti na elemente kalkulacije cijena u bazi podataka.

Detaljnije o arhiviranju ćemo Vas obavijestiti naknadno…