Projektanti – izrada troškovnika svih namjena

Projektanti izrađuju troškovnike za razne namjene...

...a adriakod software svojim WYSIWYG editorom dokumenata i bazom podataka – zbirkom materijala, normi i analiza cijena, olakašava taj posao i pruža dodatne mogućnosti: export u druge formate, automatski iskaz materijala, realnije projektantske cijene…

A za objekte za koje projektant preuzima i nadzor, moguće je:

  • eksportirati troškovnik u XLS/XLSX format
  • eksportirati troškovnik u PDF format
  • prikupljati i uspoređivati ponude izvođača
  • ...i automatski kreirati ponudbeni elaborat
Također, adriakod software omogućuje projektantima da koriste različite predloške, naknadne izmjene dokumenata su jednostavne, vrijednosti se uvijek automatski ažuriraju, omogućena je automatizirana izrada dokaznica mjera, i još mnogo toga…

A sve se obavlja kroz jednostavan i moderan editor dokumenata sličan office programima, u kojem uvijek vidite dokument kakav će izaći na papiru.

is-6

Napomena

  • Software se isporučuje u više paketa i pojedini paketi ne moraju sadržavati sve navedene opcije
  • Opširnije o paketima u cjeniku programa

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: