Obrada troškovnika

Izrada troškovnika

Izrada troškovnika jednostavnim unosom sa tipkovnice

Izrada troškovnika iz baze

Izrada troškovnika metodom uzmi i spusti ili drag/drop

Snimanje troškovnika

Snimanje troškovnika uz mogućnost exporta

Prilagodba troškovnika

Prilagodba troškovnika nakon importa

Prilagodba troškovnika - naprednije

Prilagodba troškovnika nakon importa - naprednije

Export u PDF

Export troškovnika u PDF format

Exportu XLSX

Export troškovnika u XLSX format

Import u troškovnik

Import cijena iz PDF, XLSX ili TXT formata u troškovnik

Export u HTML

Export troškovnika u HTML format

Import ponuda iz HTML-a

Import ponuda u troškovnik iz HTML formata

Svojstva dokumenta

Svojstva, varijable i formule troškovnika

Kalkulacija cijene

Kalkulacija cijene troškovničke stavke

Eksport u HTML

Eksport troškovnika u HTML za izradu građevinske knjige

Import iz HTML-a

Import dokaznica građevinske knjige iz HTML formata u troškovnik

Veza s objektom

Povežite konkretan troškovnik s konkretnim objektom

Međustavke

Korištenje međustavki u troškovniku

Spremanje iz troškovnika

Drag/Drop stavaka i fraza iz troškovnika u bazu podataka

Obrada stavaka

Obrada istaknutih dijelova troškovnika

Napomene

Sustav je paket desktop aplikacija i može se pokretati na Windows 7, 8, 10 ili 11.

Može se pokretati i na MacOS-u, ali unutar Windows OS instaliranog kao Virtual Machine, npr. VirtualBox, VMware ili Parallels Desktop (potvrđeno i u praksi, ali nužna je provjera na konkretnom MacOS-u i konkretnom VM-u).

Neke opcije rade i kao mobilne opcije, te se mogu pokrenuti i na mobilnim uređajima. S novom verzijom programa stvoreni su uvjeti za značajno proširenje mobilnih opcija, na čemu radimo stalno.

* Na ovim web stranicama korišteni su citati A. Forda (grupa TNT), G. S. Pattona, M. Twaina i dr.

JednostavnostPrenosivost

Software se isporučuje na USB-sticku i radi po principu "uključi i radi". Odnosno, dovoljno ga je samo uključiti u neki USB port i početi raditi. Na taj način korisnik može svoje poslovanje nositi sobom na sticku, a po potrebi uključiti stick u bilo koji moderniji PC i pokrenuti program bez instalacije.

Ako korisnik ipak želi, može provesti klasičnu instalaciju sa priloženog CD-a na tvrdi disk i koristiti ga kao i druge programe.

Sada je moguć rad i bez USB-sticka, uz autentifikaciju logiranjem, ali u tom slučaju za pokretanje programa je potrebna internet veza.

Kontakt

Tvrtka:ADRIAKOD d.o.o.
Adresa:Crikvenica, Franje Cara 14
OIB:81220364640
TaxID:HR81220364640
IBAN:HR7624020061100557653
SWIFT:ESBCHR22
DUNS:500665001
 
Kontakt:Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:+385-51-241-277
E-mail: