• Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Usluge

Radi čestih upita, u suradnji sa našim kooperantima sada nudimo i slijedeće:

Usluge importa troškovnika

 • Skeniranje troškovnika te isporuka istog u XLSX, PDF ili HTML formatu sa ugrađenim formulama
 • Import troškovnika iz XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF i sl. formata

Usluge eksporta troškovnika

 • Eksport troškovnika u XLSX, PDF, HTML ili ADZ format sa ugrađenim formulama, automatskim ažuriranjem umnožaka, zbrojeva, rekapitulacija i PDV-a
 • Kreiranje listova građevinske knjige sa prijenosom opisa stavaka iz troškovnika u glavu građevinske knjige, te isporuka u PDF formatu iz XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF i sl. formata

Ostale usluge

 • Usluge prikupljanja ponuda od izvođača ili podizvođača sa usporedbom ponuda po stavkama i detaljnim ponudbenim elaboratom

Kakve su cijene usluga?

S obzirom da raspolažemo vrhunskim softverom za te stvari, cijene navedenih usluga su vrlo prihvatljive.
Provjerite…

[contact-form-7 id=”409″ title=”Upit za import”]