• Računi i situacije
    sada postaju
    e-računi i e-situacije

    Račune i situacije kreirajte
    automatski iz troškovnika kao i do sada.

    A onda ih na klik pošaljite na
    servis Fina e-račun za državu
    ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
  • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

    Pritom su podržani CAD formati
    (DWG, DXF, LCD)

    ali i fotografije i drugi formati
    (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
  • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

    Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

    Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
  • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

    S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

    Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
  • Drag and drop stavaka iz baze podataka

    Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

    Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
  • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

    Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

    A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
  • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

    Popunjavati se može bilo gdje
    korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

    Korisnici programa adriakod mogu ga
    kreirati sami,
    a ostali ga mogu naručiti od nas
    ako im je to dovoljno.

Usluge

Radi čestih upita, u suradnji sa našim kooperantima sada nudimo i slijedeće:

Usluge importa troškovnika

  • Skeniranje troškovnika te isporuka istog u XLSX, PDF ili HTML formatu sa ugrađenim formulama
  • Import troškovnika iz XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF i sl. formata

Usluge eksporta troškovnika

  • Eksport troškovnika u XLSX, PDF, HTML ili ADZ format sa ugrađenim formulama, automatskim ažuriranjem umnožaka, zbrojeva, rekapitulacija i PDV-a
  • Kreiranje listova građevinske knjige sa prijenosom opisa stavaka iz troškovnika u glavu građevinske knjige, te isporuka u PDF formatu iz XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF i sl. formata

Ostale usluge

  • Usluge prikupljanja ponuda od izvođača ili podizvođača sa usporedbom ponuda po stavkama i detaljnim ponudbenim elaboratom

Kakve su cijene usluga?

S obzirom da raspolažemo vrhunskim softverom za te stvari, cijene navedenih usluga su vrlo prihvatljive.
Provjerite…

[contact-form-7 id=”409″ title=”Upit za import”]