• U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

    Pritom su podržani CAD formati
    (DWG, DXF, LCD)

    ali i fotografije i drugi formati
    (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
  • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

    Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

    Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
  • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

    S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

    Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
  • Drag and drop stavaka iz baze podataka

    Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

    Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
  • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

    Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

    A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
  • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

    Popunjavati se može bilo gdje
    korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

    Korisnici programa adriakod mogu ga
    kreirati sami,
    a ostali ga mogu naručiti od nas
    ako im je to dovoljno.

Verzije po sadržaju

PAKETI START

Paketi START su dobar izbor za korisnike koji žele funkcionalnost u jednom segmentu struke, uz maksimalnu uštedu pri nabavi programa.

  • START1: namijenjen je projektantima i sadrži 6 ključnih opcija za izradu projektantskih i drugih troškovnika
  • START2: prilagođen je izvođačima radova i sadrži 6 najvažnijih opcija potrebnih za izradu gradilišnih obračuna: građevinske knjige, računa, privremenih i okončanih situacija…
  • START3: kreiran je za kalkulante i djelatnike pripreme rada i sadrži sve bitne opcije za izradu jednostavnih i složenih kalkulacija…
  • START4: kreiran je za investitore i naručitelje koji prikupljaju ponude od izvođača ili podizvođača/kooperanata i sadrži sve bitne opcije za izradu ponudbenih troškovnika, prikupljanje i usporedbu ponuda…

Detaljnije o paketima START pogledajte u cjeniku.


PAKET OPTIMAL

Paket OPTIMAL je dobar izbor za korisnike koji žele funkcionalnost u svim važnijim tehničkim segmentima građevinske struke. Zbog fleksibilnosti i širokog izbora opcija našao je primjenu u:

  • građevinskoj operativi
  • projektiranju
  • investiranju
  • uredima ovlaštenih inženjera i arhitekata
  • uredima sudskih vještaka
  • …i u drugim strukama

Detaljnije o paketu OPTIMAL pogledajte u cjeniku.


PAKET PLUS

Paket PLUS je proširena verzija paketa OPTIMAL. Zbog fleksibilnosti i širokog izbora opcija našao je primjenu u:

  • građevinskoj operativi
  • projektiranju
  • investiranju
  • osiguravajućim društvima
  • uredima ovlaštenih inženjera i arhitekata
  • uredima sudskih vještaka
  • …i u drugim strukama

Detaljnije o paketu PLUS pogledajte u cjeniku.


PAKET PRO

Paket PRO namijenjen je građevinskoj operativi jer prati poslovanje od ponude do dovršenja objekta i okončane situacije. Namijenjen je:

  • kalkulantima za izradu kalkulacija
  • tehničkom osoblju na gradilištu za izradu gradilišnih obračuna: građevinske knjige, računa, privremenih i okončanih situacija, evidenciju stvarnog utroška rada, materijala i drugih resursa…
  • managerskoj strukturi, od direktora do šefa gradilišta, jer omogućuje praćenje rezultata objekta, daje usporedbu normirano/utrošeno, signalizira razlike, otkriva uzroke razlika i pomaže u suzbijanju negativnih pojava (neopravdano veliki utrošak rada, materijala i sl.).

Detaljnije o paketu PRO pogledajte u cjeniku.


PAKET GLOBAL

Paket GLOBAL sadrži sve opcije paketa PRO, s dodatkom materijalnog knjigovodstva.

Namjena je kao i kod paketa PRO, uz dodatak opcija materijalnog poslovanja:
  • Primitak materijala i drugih resursa, uz mogućnost direktnog zaduženja objekta, radnika, stroja
  • Obračun utroška materijala i drugih resursa, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
  • Prijenos materijala i drugih resursa sa objekta na objekt, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
  • Otpis materijala i drugih resursa sa objekta na objekt, uz mogućnost direktnog razduženja objekta, radnika, stroja
  • Uvid u tijek materijala i drugih resursa od nabave do utroška
  • Uvid u zalihe materijala i drugih resursa ukupno i po objektu, radniku, stroju…

Detaljnije o paketu GLOBAL pogledajte u cjeniku.


Svi paketi…

  • Koriste isti WYSIWYG editor, drag and drop, import i export podataka, clipboard
  • Garantiraju punu kompatibilnost svih opcija jer koriste istu bazu podataka
  • Omogućuju korištenje iskustvenih cijena u kalkulaciji, normi pri obračunu utroška resursa, itd.
  • Nude visok stupanj automatizacije poslovanja, ali uz veliku slobodu pri oblikovanju dokumenata
  • Daju mnogo korisnih izvještaja i svi se, bez posebnih programa, mogu exportirati u pdf, većina i sa bookmark strukturom
  • Funkcioniraju kao jedan program

Nabaviti ih možete i parcijalno, po cijenama iz cjenika. A ako ste korisnik neke od ranijih verzija naših programa imate posebne pogodnosti pri nabavi.Verzije prema načinu rada

Lokalna – jednokorisnička verzija

Obuhvaća pravo korištenja na jednom računalu. Namijenjena je manjim firmama kojima je to dovoljno. Svaka dodatna jednokorisnička licenca može se nabaviti uz značajan popust.

Mrežna – višekorisnička verzija

Obuhvaća instalaciju serverske komponente i centralne baze podataka na serveru, uz mogućnost pokretanja programa na umreženim stanicama. Svaka dodatna licenca za dodatnu radnu stanicu može se nabaviti uz značajan popust.